Bespaar continu

Tussen Alexander en Centrum komen drie openbare fietspompen

Wie met de fiets vanuit Prins Alexander naar het centrum gaat, komt later dit jaar langs één van drie nieuwe openbare fietspompen. Die komen in het gebied langs de A16 te staan. De stevige vaste fietspompen staan precies op plekken waar bewoners van het Lage Land, Prinsenland of Kralingseveer in de buurt zullen komen als ze naar het stadscentrum fietsen. Naast deze drie pompen heeft de gemeente Rotterdam nog 11 andere openbare fietspompen “voor gratis lucht” gepland, de eerste daarvan is nu geplaatst bij Hofplein.

Fietspompen om de ideale fietsstad te worden

De andere 13, waaronder de drie aan de rand van Kralingen, worden neergezet “wanneer de dooi inzet”, zo laat de gemeente weten. Wethouder Pex Langenberg (vervoer en duurzaamheid) zegt over de pompen, “Extra lucht voor onderweg maakt de fietstocht comfortabeler. We willen een ideale fietsstad worden”.

Samen met de Rotterdamse Fietsersbond is gekeken naar de ideale plek voor de pompen. Die plekken moesten ook niet te dicht bij verhuurpunten of stallingen zijn, omdat daar vaak al een fietspomp aanwezig is, zo besloot men. De drie Kralingse luchtpunten langs de grens met Prins Alexander komen te liggen bij de hoek Boszoom/Bosdreef, bij Kralingsezoom en bij het Toepad onder de A16. (Dus geen bij het fietspad vanuit het Lage Land dat langs de Kralingse Plas leidt.)


Kaart: Google Maps, Data: Gemeente Rotterdam

De locatie van alle 14 geplande fietspompen is hier te vinden.

Bespaar continu

3 thoughts on “Tussen Alexander en Centrum komen drie openbare fietspompen

  1. Hello, I was just taking a look at your website and submitted this message via your contact form. The contact page on your site sends you messages like this to your email account which is the reason you’re reading through my message right now correct? That’s the most important achievement with any type of advertising, making people actually READ your advertisement and this is exactly what you’re doing now! If you have an ad message you would like to promote to tons of websites via their contact forms in the U.S. or anywhere in the world let me know, I can even focus on specific niches and my costs are very low. Send a reply to: trinitybeumer@gmail.com

  2. Greetings, I was just taking a look at your site and filled out your feedback form. The feedback page on your site sends you these messages to your email account which is why you’re reading through my message right now right? That’s the most important achievement with any type of online ad, making people actually READ your message and I did that just now with you! If you have an advertisement you would like to promote to millions of websites via their contact forms in the US or to any country worldwide send me a quick note now, I can even focus on particular niches and my charges are super reasonable. Send a message to: Phungcorsi@gmail.com

  3. Did you know messages that come through on your website contact form can actually be an excellent way to generate leads for your site? How do we do this? Very simple, we create an advertisement like the one you’re reading now for your business and we mass post it to thousands contact pages on any site in any business niche or location you like. Do ads like these work well? Of course they do! You’re reading this now aren’t you? The awesome thing is, this won’t cost you much more than a hundred bucks a month! Want more info? just send a quick message here: HardinJakobev58771@gmail.com

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Of reageer via Facebook