Bespaar continu

In maart moeten alle handtekeningen voor aanpak gebied Station Alexander op papier staan

Uiterlijk in maart moeten alle handtekeningen onder de voorstellen staan. Dan kan er echt een begin gemaakt worden met de aanpak van het gebied rondom station Rotterdam Alexander. Het gaat, naast de gemeente, om nog eens ruim 20 partners in de regio die formeel de ‘Alexanderknoop’ genoemd wordt. Naast het stationsgebied wordt in het nieuwe plan ook de enigszins verweesde Marten Meesweg aangepakt en beter toegankelijk gemaakt.

De partijen onderkennen dat het hele gebied er somber bij staat, van het station dat maar half in de verf staat, tot het Alexanderplein en de Marten Meesweg. (Waar eerder nog de kranten NRC en het AD hun biezen pakten.) Met deze aanpak wordt een levendiger plein voorgesteld, meer groen langs de weg en staat er een compleet nieuw station gepland.

Gebied Station Alexander

De nieuwe plannen vloeien voort uit langere gesprekken tussen alle partners. Ondernemers in het gebied ondersteunen de gemeente in het streven er een opener, toegankelijker en ‘vriendelijker’ gebied van te maken. Metro, bus en trein maken van het knooppunt een belangrijke verkeersader, waar ook de A20 nog op aansluit. Het aanzicht van het punt staat echter in schril contrast met het belang van Alexander voor de hele regio.

Voor het gebied wordt er ook een eigen ‘Green Business Club’ worden opgericht, waarin alle deelnemers samenwerken om het gebied groen te houden.

Het treinstation werd jaren geleden al gestript van verf voor groot onderhoud. Die activiteiten werden destijds gestaakt, Prorail liet toen weten dat verder onderzoek aantoonde dat er veel meer onderhoud nodig was. Een verfklus moest het station nog enig aanzicht geven. De huidige staat van het NS-station is nu een tijdelijke, het nieuwe plan voorziet in het gewenste geheel nieuwe station, waarbij ook de metro wordt aangepakt.

Uiteindelijk moet dit tot een gloednieuw en toegankelijk OV-knooppunt leiden, met een nieuwe toegang tot het winkelcentrum Alexandrium. Het station krijgt veel glas en betere overstapmogelijkheden tussen metro en trein.

Wethouder Joost Eerdmans wil uiterlijk 1 maart horen wat alle deelnemende organisaties van het plan (pdf) vinden. Half maart moet men dan zo ver zijn dat er gepraat kan worden over de uitvoering.

Bespaar continu

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Of reageer via Facebook